Pompa Ciepła

Domy będą ogrzewane z pomocą nowoczesnych pomp ciepła typu powietrze - woda. Czym są pompy ciepła? W skrócie powiedzieć można, że ekologiczne pompy ciepła działają podobnie jak urządzenia chłodnicze z tym, że w odwróconym obiegu Carnota. Energia pobierana jest z dolnego źródła ciepła i transportowana do górnego źródła. W internecie znajdą Państwo masę szczegółowych opracowań, my jednak chcielibyśmy się skupić na samym podsumowaniu, na tym co jest dla Państwa tak na prawdę najistotniejsze. Nowoczesne pompy ciepła to:
-niskie koszty eksploatacyjne oraz niskie koszty wytworzenia energii,
- stała, niezmienna efektywność instalacji – sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada – jest stała w całym okresie jej eksploatacji,
- długa żywotność eksploatacyjna – powyżej dwudziestu lat bez konieczności modernizacji instalacji i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w czasie eksploatacji,
- bezobsługowość,
- niezależność od dostawców i ciągłego wzrostu cen paliw (gazu, oleju opałowego) spowodowanych na przykład wyczerpywaniem się zasobów naturalnych czy międzynarodowymi konfliktami gospodarczymi,
- brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne – nie emituje sadzy ani spalin, nie zanieczyszcza więc otoczenia,
- bezpieczna niewybuchowa eksploatacja,
- prostota budowy (brak komina, wentylacji, dodatkowych przyłączy, pomieszczeń na opał),
- cicha praca,
- brak konieczności corocznych przeglądów i czyszczenia,
- możliwość wykorzystania pomieszczenia z pompą ciepła również do innych funkcji (pralnia, suszarnia, spiżarnia),
- zbędny komin,
- latem może służyć jako klimatyzacja i zamiast grzać, chłodzić nasz dom w upalne dni.